Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Koncepcja rozwoju geoterm(...)

Warunki budowy ciepłowni geotermalnej w każdym z miast z dostępem do zasobów geotermalnych zostaną określone na ostatnim etapie „Koncepcji”, czyli w Krajowym Programie Rozwoju Geotermii w Miastach. Adresatem „Koncepcji” jest ponad sto polskich miast, uprzywilejowanych dostępem do zasobów geotermalnych. Geneza Na I Ogólnopolskim Kongresie Geotermalnym (OKG) w 2007 r. dyskutowano m.in. o niewykorzystanych zasobach energii geotermal(...)
»

Ochrona gatunkowa grzybów(...)

W polskich przepisach o ochronie gatunkowej pierwsza wzmianka o organizmach zaliczanych dziś do grzybów pojawiła się w Rozporządzeniu Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 28 lutego 1957 r. w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony roślin. Na listę roślin objętych ochroną częściową (chodziło o dziko rosnące gatunki roślin leczniczych i przemysłowych) wpisano porosty: płucnicę islandzką, granicznika płucnika oraz wszystkie gatunki rodzaju brodaczka – z zastrzeżeniem, że zbiór po(...)
»