Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Biopaliwa – kryteria zrów(...)

Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych wprowadziła zestaw kryteriów, które muszą spełnić biopaliwa, by mogły być wliczane do realizacji 10% celu dla OZE w transporcie do 2020 r. Dyrektywa wskazuje: Produkcja biopaliw powinna być zrównoważona. Dlatego też biopaliwa stosowane do celów określonych w niniejszej dyrektywie oraz biopaliwa, które korzystają z krajowych systemów wsparcia, powinny spełnia(...)
»

Od redaktora(...)

Tak, pisanie o postanowieniach noworocznych wydaje się mało zaskakującym pomysłem, gdy wydzieramy ostatnią stronę ściennego kalendarza na 2015 r. A gdyby tak zamiast dokonywania rachunku sumienia, obiecywania poprawy, a także ustalania nowych celów pomyśleć o czymś przyjemniejszym? Na przykład o wydawaniu pieniędzy? I to nie swoich? Brzmi kusząco, prawda? Tym bardziej że można spełniać swoje zachcianki. Jedyny warunek to przekonać do słuszności naszych wydatków innych… Nie, to nie scenariusz (...)
»