Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Rozwiązania informatyczne(...)

Właściwe zagospodarowanie odpadów w postaci wycofanych z użytkowania pojazdów poprzez maksymalizację odzysku części i materiałów może przyczynić się do zmniejszenia zapotrzebowania na materiały pierwotne – surowce. Tym samym zapewnia zachowanie zrównoważonego rozwoju Europy. Tak śmiała teza nie została wysunięta przypadkowo i bezpodstawnie. Biorąc pod uwagę ogólną skalę rynku samochodów, a co za tym idzie skalę recyklingu pojazd(...)
»

Tajemnica tkwi w pasji(...)

Listopadowa Gala Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON 2011. 27 statuetek, trzech Mistrzów Edukacji Ekologicznej: Stowarzyszenie Przyjaciół Ekologii „EcoTerra”, Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu i Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe RADKOM. Spośród wszystkich zgłoszeń to właśnie ich działania zostały najlepiej ocenione w Konkursie „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu. W Konkursie jest dziewięć kategorii. Jedną z nic(...)
»