Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Monitoring i ocena stanu(...)

Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko jest zagadnieniem szczególnie ważnym ze względu na powszechność tego zjawiska, ilość emitowanych zanieczyszczeń i zasięg oddziaływania, a także ich wpływ na pozostałe elementy środowiska. Jednym z podstawowych instrumentów umożliwiających poprawę jakości powietrza jest system monitoringu, dostarczający wiarygodnych informacji na temat jego stanu oraz zachodzących w nim zmian. W Polsce system taki został utworz(...)
»

Filozofia recyklingu a ko(...)

Ludzie przyzwyczaili się do tego, że wymieniają komputery, pralki i sprzęt audiowizualny zaledwie po kilku latach ich używania. Trwałe niegdyś i wytrzymałe produkty zostały przeprojektowane tak, aby się szybciej zużywały, jakby miały wbudowany gen starzenia się. Czy ukształtowała się nowa mentalność, skłaniająca do ich wyrzucania? Konieczność ponownego zwiększenia trwałości produktów musi być postrzegana w kontekście zrównoważonego rozwoju. Konsekwen(...)
»