Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wokół przetargów(...)

  Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich W przetargu na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie (woj. warmińsko-mazurskie), realizowaną w ramach projektu „Regionalny system gospodarki odpadami – Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich poprzez stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami”, wyłoniono dwóch wykonawców. Wykonanie budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz montażem i dost(...)
»

Średniowiecznie, rajdowo (...)

  Ekologia staje się obecnie tematem przewodnim festynów rodzinnych, organizowanych w polskich gminach. Z jednej strony, wiąże się to z koniecznością budowy kompleksowej gospodarki odpadami w ich granicach, w celu osiągania poziomów odzysku, wyznaczonych przez Unię Europejską. Z drugiej zaś – z chęcią władz lokalnych do stworzenia przyjaznego, zdrowego otoczenia. Tego roku maj obfitował w liczne festyny o tematyce „odpadowej”. (...)
»