Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Umowa o zaopatrzenie w wo(...)

Na gruncie instytucji prawnej zaopatrzenia w wodę wyraźnie widoczny jest ścisły związek problematyki cywilistycznej z problematyką administracyjną. Zagadnienie użytku publicznego oraz administracyjnej reglamentacji korzystania z wód stawiały w przeszłości naukę prawa w obliczu poważnych trudności, głównie ze względu na problemy dotyczące wód uznanych za publiczne1. Zgodnie z ogólną zasadą, wyrażoną w treści art. 6 Ustawy z 7 (...)
»

Grać według reguł w MBP(...)

Podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów”, która odbyła się w dniach 16-18 maja 2012 r. w Gdyni, uczestnicy zwrócili uwagę na wiele zagadnień ze sfery praktycznej i prawnej, które wymagają doprecyzowania.   Jak zaznaczano, konieczne są jeszcze korekty rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpad&o(...)
»