Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Ostatnia prosta(...)

Ostatnio w związku z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej coraz częściej pojawiają się pytania, czy istnieje zagrożenie ukarania Polski za niewypełnienie dyrektyw unijnych w sprawie ochrony wód? Odpowiedź nie jest prosta. Można powiedzieć, że to temat rzeka. A więc po kolei. Polska, wstępując do Unii Europejskiej, przyjęła na siebie szereg obowiązków związanych z implementacją przepisów unijnych. Wśród mnogich spraw, jedną z bardziej zauważalnych pr(...)
»

Dwie strony medalu(...)

Każdy medal ma dwie strony – to stara prawda. Okazuje się jednak, że ich „pogodzenie” jest możliwe. Forum Dyskusyjnemu Wodociągów Polskich udało się sprawić, iż przysłowiowy medal stał się transparentny. Organizatorzy doprowadzili do spotkania zarówno przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Strony, które przeważnie zajmują przeciwne stanowiska, miały okazję 25 stycznia b.r. wziąć razem u(...)
»