Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Z Małgorzatą Skuchą rozma(...)

  Jesteśmy otwarci na współpracę   Od stycznia tego roku pełni Pani funkcję prezesa Zarządu Narodowego Funduszu. Jakich zmian w funkcjonowaniu tej instytucji można się spodziewać? W zeszłym roku opracowaliśmy wieloletnią strategię działania na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 i zgodnie z(...)
»

Odpowiedzialność i ekonom(...)

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 15 czerwca 2007 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska dotychczasowa opłata za składowanie zmieszanych odpadów komunalnych wzrosła od 1 stycznia br. z 15 do 75 zł, czyli pięciokrotnie. Rozporządzenie miało być jednym z narzędzi dostosowania polskiego prawa do norm unijnych, które zmierzają do ograniczenia ilości odpadów, ich przetwarzania i ponownego wykorzystywania. (...)
»