Wszystkie artykuły w kategorii: "Technika komunalna"

Polecane artykuły:

Branżowe ABC(...)

Opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych Uprzejmie prosimy o informację w sprawie opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Czy zakład może obciążać odbiorców naszych usług na podstawie umów cywilnoprawnych? Czy jeżeli zostaną podpisane takie umowy, to oznacza, że opłata za wody opadowe i roztopowe nie musi być zawarta w taryfie? W naszej ocenie, takie umowy chronią interesy obu stron (usługodaw(...)
»

Samowola budowlana i jej (...)

Przepisy Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) mają na celu zapewnienie ładu, porządku i bezpieczeństwa w procesie inwestycyjno-budowlanym. Ustawodawca przyjął więc za generalną klauzulę wymóg uzyskania pozwolenia na prowadzenie wszelkich prac budowlanych, chyba że wyraźnie z tego obowiązku zwalnia. Zwolnienia te, zgodnie z treścią art. 29, dotyczą małych obiektów o nieskomplikowanej architekturze(...)
»