Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Program zagospodarowania (...)

FORUM RECYKLINGU POLEKO 2004 Celem programu jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania opakowań po środkach niebezpiecznych. Przez środki niebezpieczne rozumie się zdefiniowane w ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych substancje i preparaty chemiczne. Program dotyczy opakowań poużytkowych po środkach niebezpiecznych objętych kaucją, stanowiących w wielu przypadkach odpady niebezpieczne. Pr(...)
»

Współspalanie biomasy ora(...)

W celu realizacji procesu współspalania dużych ilości biomasy z węglem zainstalowano na kotle RAFAKO OP-230 system spalania objętościowego Rotating Opposed Fired Air (ROFA). W systemie tym powietrze z dużą prędkością wdmuchiwane jest przez dysze wielootworowe, co powoduje silne turbulentne mieszanie gazów spalinowych i paliwa. Wysokociśnieniowy system spalania objętościowego ROFA zapewnia spalanie całkowite i zupełne oraz zwiększenie wykorzystania objętości komo(...)
»