Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Kraj rad(...)

W codziennej walce o rynek i rozwój firmy pracodawca zyska kolejnego sojusznika. Będzie nim nieistniejący do tej pory twór – rada pracowników. W zapomnienie odchodzi zatem pracodawca – jedyny pan i władca, a zastępuje go przedsiębiorca dialogu pracowniczego. Rady pracowników to nowa w polskim prawie forma reprezentowania zbiorowych interesów pracowników. Forma, której podstawą są dwie dyrektywy unijne: z 1994 r. o europejskich radach zakładowych oraz z 2002 r. o ustan(...)
»

Ograniczanie i szanse w p(...)

W przekonaniu samorządów ograniczenia te dotyczą urzędów gmin, inwestorów, rolników, przedsiębiorców i mieszkańców. Wszyscy oni, bez wyjątku, traktują Naturę 2000 jako czynnik ograniczający w gminie przestrzeń, gdzie mogłyby być realizowane różnego rodzaju inwestycje. Ich zdaniem w dotychczasowy tryb zarządzania gminną gospodarką wprowadzonych zostało wiele utrudnień. Badania przeprowadzone wśród wójtów gmin, w których wytyczone zostały o(...)
»