Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rekultywacja składowisk j(...)

Jednym z głównych kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami, przyjętym w projekcie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2007-2010, jest weryfikacja lokalizacji dotychczas istniejących składowisk odpadów oraz eliminowanie uciążliwości dla środowiska związanych ze składowaniem, w tym zamykanie i rekultywacja składowisk niespełniających wymagań. Do końca 2009 r. przewiduje się dostosowanie wszystkich składowisk w kraju do wymogów prawa. W aktualizowanych wojewódzkich p(...)
»

Grujecznik japoński(...)

Grujecznik japoński jest u nas uprawiany sporadycznie, dlatego mało znany. Tymczasem to bardzo ładne drzewo ozdobne, co objawia się jesienią w intensywnie żółto zabarwionych liściach i oryginalnej budowie. Pewien amerykański profesor dendrologii mawia, że gdyby miał w ogrodzie miejsce tylko na jedno drzewo, to byłoby nim Katsura tree (tak w USA określa się grujecznik). Z czasem roślina ta rozpowszechni się pewnie także w Polsce.   O zapachu piernika(...)
»