Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nadwiślański tygrys(...)

Andrzej Aumiller poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej z-ca przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Według rankingu opracowanego przez ekspertów z amerykańskich uniwersytetów Columbia i Yale, dotyczącego zaawansowania poszczególnych państw w dziedzinie ochrony środowiska w ubiegłym roku, krajem najbardziej przyjaznym środowisku okazała się Finlandia, zaś największym trucicielem Korea Północna. Pod uwagę brane było 21 czynników, m.in. emisja gazów ciep(...)
»

Biogazownia utylizacyjna(...)

Polski system zarządzania odpadami znajduje się w okresie intensywnych przemian, co jest spowodowane przede wszystkim implementacją nowych rozwiązań prawnych. Odpowiedzialność za gospodarkę odpadami spoczęła na gminach, od­pady organiczne mogą być składowane w sukcesywnie zmniejszających się ilościach, poprawie musi ulec recykling materiałów itd. Biogazownia utylizacyjna może stać się brakującym ogniwem krajowego systemu gospodarki odpadami. Rocznie w Pols(...)
»