Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator(...)

Jubileusz we Wschowie Od kilku lat w pow. wschowskim Spółka Komunalna Wschowa organizuje w czerwcu „Wschowskie Dni Recyklingu”, mające na celu wspieranie działań ekoedukacyjnych w zakresie promowania i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Efekt systematycznego i konsekwentnego szerzenia wiedzy na temat nowoczesnej gospodarki odpadami, to sukcesywny wzrost zbiórki poszczególnych surowców podlegających recy(...)
»

Narodowy Program Redukcji(...)

W grudniu 2008 r. przywódcy państw członkowskich Unii Europejskiej ostatecznie uzgodnili ramy prawne tzw. pakietu klimatyczno-energetycznego – porozumienia określającego przyszłe europejskie działania w strategicznych sektorach gospodarki. Zasadniczą rolę w ramach pakietu klimatyczno-energetycznego odgrywają przede wszystkim: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerz(...)
»