Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zanim zainwestujesz w rec(...)

Rosnące w ostatnim czasie zainteresowanie problematyką przetwarzania odpadowego materiału organicznego prowadzi do coraz śmielszych poszukiwań nowego typu urządzeń do recyklingu. Urządzeń, które rozwiązałyby problem przetwarzania trudnych do rozdrobnienia tradycyjnymi układami nożowymi odpadów wielko- lub małogabarytowych, zanieczyszczonych ziemią, kamieniami czy metalem, pozostając jednocześnie w zgodzie z obecnymi standardami ekologicznymi. (...)
»

Analiza kosztów na etapie(...)

Metodologiczną podstawę rachunków efektywnościowych, poprzedzających podjęcie decyzji inwestycyjnej, stanowi obecnie analiza kosztów i korzyści. Polska zbliża się do wymagań proceduralnych i metodycznych stosowanych w UE przy ocenie projektów inwestycyjnych, których szczegółowy opis znajduje się w dokumentach Komisji Europejskiej. Zainteresowanie inwestora efektami inwestycji skutkuje potrzebą przeprowadzenia ich analizy finansowej (rachunku efektywności finansowej). Ocena tej (...)
»