Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Magazynowanie energii – (...)

Wobec jasnych deklaracji rządowych oraz wspólnotowych planów, wskazujących na potrzebę podejmowania działań w celu doprowadzenia do przełomu energetycznego i przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, raczej nie ma odwrotu od tej tendencji. Przyłączanie i współpraca odnawialnych źródeł energii stanowi wyzwanie technologiczne, wymagające dostosowania sieci elektroenergetycznych oraz zasad pozwalających na bezpieczne równoważenie systemu elektroenergetycznego przez operatorów. Specyfika f(...)
»

Owocne negocjacje(...)

Negocjacje z Komisją Europejską w kwestii Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” zostały zakończone. W obszarze energetyki zastrzeżenia Komisji dotyczyły trzech działań (oprócz zagadnień gazowych), tj. efektywnej dystrybucji energii, sieci ułatwiających odbiór energii ze źródeł odnawialnyc(...)
»