Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wokół odpadów(...)

Zielona butelka Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych organizuje konkurs „Zielona butelka". Dotyczy on ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, która nakłada na właścicieli sklepów obowiązek sprzedaży produktów w opakowaniach ekologicznych, a także umieszczenia w widocznym miejscu informacji o zasadach segregacji i znaczeniu symboli umieszczanych na opakowaniach. Placówki, które biorą udział w programie wydają za przyjęte surowce pokwitowanie, na podstawie(...)
»

Infrastruktura wspomagają(...)

Szybki rozwój cywilizacyjny pociągnął za sobą wzrost ilości pojazdów poruszających się po drogach. Ilości aut, ich struktura wiekowa, marka oraz model wpływają na charakterystykę rynku wtórnego samochodów, a zarazem części zamiennych. Sprowadzane auta używane wyznaczają zakres recyklingu pojazdów. Cykl życia produktu – auta – określony jest przez szereg czynników. Jeden z nich to czas użytkowania pojazdu. Okres eksploatacj(...)
»