Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda ścieki"

Polecane artykuły:

Gospodarka odpadami poubo(...)

Michał Rudziński Odpady poubojowe, powstające głównie w przemyśle mięsnym, oraz padlina wykorzystywane są jako surowiec w przemyśle utylizacyjnym. Zakłady utylizacyjne produkują mączki oraz tłuszcz techniczny na potrzeby przemysłu paszowego. Tłuszcz techniczny może być także wykorzystany w innych gałęziach przemysłu: w chemii gospodarczej, w przemyśle kosmetycznym, w przemyśle tworzyw sztucznych i w przemyśle farmaceutycznym. Pomimo gospodarczego znaczenia odpadów zw(...)
»

Poszukiwanie efektywnych (...)

Koniec pierwszego półrocza kadencji Parlamentu Europejskiego to czas szczególny. Z jednej strony po sfinalizowaniu technicznych i politycznych uzgodnień zaczyna się właściwa praca legislacyjna nad sprawozdaniami, które trafiły do PE pod koniec poprzedniej lub na początku obecnej kadencji. Z drugiej zaś, w decydującą fazę wchodzi praca nad tymi sprawozdaniami, przy których poprzedni Parlament zdecydował o zamknięciu pierwszego czytania bez osiągnięcia porozumien(...)
»