Wszystkie artykuły w kategorii: "Technika komunalna"

Polecane artykuły:

Jakie usługi w zamian za (...)

Ustawodawca nakazuje radzie gminy określić w drodze uchwały szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę. Uchwała ta określa zatem, w pewnym uproszczeniu, zakres „usługi”, jaką otrzymuje w zamian właściciel nieruchomości. Opłata za gospodarowanie odpadami ko(...)
»

Kotłownia na dachu - nowe(...)

Atrakcyjnej lokalizacji i jak najniższych opłat - tego przede wszystkim szukają klienci spółdzielni mieszkaniowych. Ci, którzy trafiają do leszczyńskiego Domusa mogą liczyć na jedno i drugie. Osiedle Wieniawa, na którym powstają bloki spółdzielni, położone jest w dobrym punkcie miasta, a mieszkańcy Domusa, choć z ciepła i ciepłej wody korzystają tak chętnie jak inni lokatorzy, płacą za nie znacznie mniej. O pierwszych pomysłach prezesa M. Skrzypczaka pisaliśmy w wydaniu 3/2001, w artykule pt(...)
»