Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Co nowego w pomiarze prze(...)

W ostatnich latach podstawowymi urządzeniami, które służą pomiarom przepływu wody w sieci wodociągowej, stały się przepływomierze elektromagnetyczne. Urządzenia te są poddawane nieustannej optymalizacji i wzbogacają się o dodatkowe funkcje w celu poprawy ich energochłonności, ułatwienia obsługi oraz zwiększenia dokładności.  W monitoringu parametrów pracy sieci wodociągowej sprawdzają się głównie przepływomierze elektromagnetyczne, które mierzą przepływ mediów (...)
»

Kary za niszczenie zielen(...)

Pierwszą postacią deliktu administracyjnego, przewidzianą w art. 88 ust. 1 pkt 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU nr 92, poz. 880 ze zm.), jest zniszczenie zieleni spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych, wykorzystaniem sprzętu mechanicznego i urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych. Podstawą przypisania odpowiedzialności za delikt administracyjny jest po pierwsze w(...)
»