Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka przestrzenna"

Polecane artykuły:

Recykling samochodów odpo(...)

FORUM RECYKLINGU POLEKO 2004 Wytwarzanie odpadów jest nieodłączną częścią życia współczesnych społeczeństw. Odpady przemysłowe, wraki samochodowe, rozbiórkowe materiały budowlane stanowią znaczną część masy odpadów. Zdecydowana większość odpadów może być odzyskana i poddana recyklingowi. W tym celu Zespół Szkół Samochodowych w Głogowie opracował program d(...)
»

Przydomowa oczyszczalnia (...)

 Rozbudowa wodociągów wiejskich i podniesienie standardu wyposażenia mieszkań w urządzenia sanitarne spowodowały wzrost ilości ścieków w poszczególnych gospodarstwach. Budowa zbiorczych systemów zbierania i unieszkodliwiania ścieków w wielu przypadkach jest niemożliwa z powodu rozproszonego budownictwa, niekorzystnej topografii terenu i dużych kosztów inwestycyjnych. W tych warunkach alternatywą może być przydomowa oczyszczalnia (...)
»