Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka przestrzenna"

Polecane artykuły:

Gminna opieszałość(...)

Raport Najwyższej Izby Kontroli Kształtowanie polityki przestrzennej odgrywa istotną rolę wśród zadań przypisanych gminom. Dlatego Najwyższa Izba Kontroli dokonała oceny działalności organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przygotowania terenów, na których mogą być realizowane inwestycje, oraz prawidłowości i terminowości wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy. Czynności kontrolne przeprow(...)
»

ECOdialog 2011(...)

W przypadku realizacji inwestycji infrastrukturalnych, które oddziałują na środowisko, między inwestorami a przedstawicielami organizacji ekologicznych często dochodzi do nieporozumień. W jaki sposób można rozwiązać takie konflikty? Jak najlepiej się komunikować? Na te i inne pytania usiłowano znaleźć odpowiedź podczas ogólnopolskiej konferencji ekologów i inwestorów pn. ECOdialog. Spotkanie, które odbyło się 21-22 listopada 2011 r. w(...)
»