Polityka miejska już wkrótce

wydany w Przegląd Komunalny – 2012-6
  DRUKUJ

Podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Sopocie, które odbyło się w dniach 20-21 kwietnia br., Paweł Orłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, zapowiedział, że pod koniec 2012 r. powinien być gotowy projekt ustawy o polityce miejskiej. Podziękował też ZMP za współdziałanie w kwestii zmiany w ustawie o działach administracji rządowej, na mocy której polityka miejska zyska rangę działu i zostanie przypisana MRR (nowelizacja ta została już przyjęta przez Radę Ministrów).

W trakcie posiedzenia rozmawiano także na temat wydzielenia 5% środków w Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego na zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów podlegających procesom urbanizacji. – Te 5% alokacji z EFRR to nie będą jedyne środki przeznaczone [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus