Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kto głośniej?(...)

Debata na temat przyszłości biopaliw transportowych, zarówno tej najbliższej – do 2020 r., jak i dalszej (z uwagi na przyjęte już teraz nowe rozwiązania prawne), weszła (?) w decydującą fazę. Ostatnia prosta wcale jednak nie jest taka prosta, zwłaszcza że nie każdy przecież europoseł musi znać się na biopaliwach, a obecny etap ścieżki legislacyjnej w Brukseli ponownie właśnie powiódł projekt „dyrektywy ILUC” na tory parlamentarne, o czym szczegółowo pisałem w poprzednim numerze „Czystej Energ(...)
»

Pojęcie „opakowania(...)

Orzeczenie ETS C-341/01 Artykuł 3 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych musi być interpretowany w ten sposób, iż plastikowe torebki wydawane konsumentom w punktach sprzedaży, niezależnie od tego, czy odpłatnie, czy też nie, stanowią opakowania w jego rozumieniu. Orzeczenie w tej sprawie wydał (...)
»