Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Odpowiedzialność ze smaki(...)

Czy duża firma produkcyjna może działać w zgodzie ze środowiskiem? Czy możliwa jest realizacja procesów biznesowych przy jednoczesnym zmniejszaniu negatywnego wpływu działalności na środowisko? Dwanaście lat temu firma Danone wyznaczyła sobie cele środowiskowe w zakresie zmniejszania zużycia wody i energii. Obecnie podstawą funkcjonowania przedsiębiorstwa jest strategia odpowiedzialnego biznesu oraz system zarządzania przyjazny środowisku. Wpływ firmy na otoc(...)
»

Jubileusz INVESTCITY(...)

Równolegle z targami POLEKO 2001 odbywać się będą jubileuszowe, dziesiąte Targi Inwestycyjne Miast Polskich, organizowane przez Związek Miast Polskich. Targi poświęcone są finansowaniu komunalnych projektów inwestycyjnych, a także komunikacji miejskiej, wysypiskom odpadów, oczyszczalniom ścieków itd. Tematyka targów to również restrukturyzacja przedsiębiorstw komunalnych oraz giełda nieruchomości. Część konferencji towarzyszących targom poświęcona będzie rozwojowi infrastruktury turystycznej. (...)
»