Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Lokalne kotłownie na biom(...)

Słoma, drewno opałowe i odpadki drzewne zalicza się do biomasy, która jak cała roślinność występująca na ziemi, asymiluje dwutlenek węgla z powietrza w procesach fotosyntezy w czasie swojej wegetacji. Podczas późniejszego spalania biomasy dwutlenek węgla oddawany jest z powrotem do atmosfery, a więc końcowy bilans jest zerowy. Podstawowym kryterium preferowania biomasy jako źródła energii odnawialnej jest brak emisji CO2 i zasadnicze obniżenie emisji SO2. (...)
»

Modelowa zbiórka odpadów (...)

  Na gminach spoczywa obowiązek zorganizowania zbiórki odpadów niebezpiecznych od mieszkańców. W artykule zawarto wskazówki, które mogą być pomocne i przyspieszyć realizację gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON).   Trzeba jednak przyznać, że w podobny, a nawet czasem taki, jak opisany tu sposób, niektóre gminy już zorganizowały zbiórkę odpad&oacute(...)
»