Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Prawo to nie kosz z zabaw(...)

Pisaliśmy już na wielokrotnie na łamach „Przeglądu Komunalnego”, że tym, co dezorientuje wielu funkcjonariuszy władzy publicznej, jest urzeczowione rozumienie prawa. Dotyczy to także zagadnień związanych z naszą branżą. Jeśli nie dostrzeżemy w zbiorze norm prawnych głębi aksjologicznej czyli podstawy wartości, to normy te zaczną funkcjonować w oderwaniu od wartości. Weźmy przykład uprawnienia funkcjonariuszy policji do użycia przemocy bezpośredniej. Należy je rozumi(...)
»

Jak dyskutować, to konstr(...)

Co prawda, prace naszej Podkomisji nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dobiegły końca, niemniej jednak z pewnością będziemy jeszcze mieli co robić. Już w najbliższym czasie przyjrzymy się choćby niektórym zapisom nowelizowanej ustawy o odpadach, bo w tym temacie pojawiają się już pierwsze dylematy i środowisko branżowe zgłasza swoje uwagi. W najbliższym czasie zajmiemy się też przygotowywanymi nowymi przepisami, takimi jak ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych(...)
»