Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Poprawa czystości Wisłoki(...)

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki powstał z inicjatywy samorządów terytorialnych zlewni rzeki Wisłoki, a jego siedzibą jest miasto Jasło. Do Związku należy 19 gmin z terenu województwa podkarpackiego i małopolskiego. Podstawowym jego celem jest działanie na rzecz poprawy stanu środowiska dorzecza Wisłoki, zgodnie z przekonaniem, że czyste środowisko przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz warunkuje rozwój regionu. W głównej mierze w ramach funduszu Unii Europejskiej PHARE 2001 S(...)
»

Kompleksowe zarządzanie g(...)

Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. Tom I red. Tadeusz Marcinkowski ISBN 978-83-89696-84-3 Poznań 2011 Obszerna publikacja, będąca zbiorem artykułów, w kompleksowy sposób opisuje zagadnienia związane z zarządzaniem gospodarką odpadami. Referaty zostały podzielone na cztery grupy tematyczne: referaty wprowadzające, zarządzanie i finansowanie gospodarki odpadami, społeczno-prawn(...)
»