Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Współczesne technologie s(...)

Waldemar Kamrat Technologie skojarzonego wytwarzania energii odgrywają obecnie dość znaczną rolę w lokalnych systemach zaopatrzenia miast w ciepło i energię elektryczną. Istotną zaletą wytwarzania energii w układach skojarzonych jest wysoka efektywność ekonomiczna oraz zdolność do spełniania w większym stopniu rosnących wymagań ochrony środowiska w porównaniu do układów gospodarki rozdzielonej. Zasadnicze znaczenie odgrywa także opłacalność, która jest uzależniona od(...)
»

Mały motyl – duży p(...)

Owady minujące, czyli żerujące wewnątrz korytarza drążonego w liściach lub młodych pędach, do niedawna nie stanowiły istotnego problemu w uprawach oraz zieleni miejskiej. Jedynie kilka gatunków, np. toczyk gruszowiaczek (Leucoptera malifoliella) czy szrotówek białaczek (Phyllonorycter blancardella) okresowo występowało w szkodliwym zagęszczeniu w sadach, powodując przedwczesne opadanie liści, a w konsekwencji - osłabienie zdrowotności drzew. W przypadku zieleni miejskiej, w skut(...)
»