Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Przez Viadrinę do Europy(...)

Tworzony od 1992 r. euroregion Pro Europa Viadrina, podobnie jak cztery inne funkcjonujące na zachodniej granicy Polski, był źródłem politycznych niepokojów, związanych najczęściej z obawami przed faktycznymi zamiarami Niemców. Euroregion Pro Europa Viadrina (podpisanie umowy powołującej nastąpiło 21 grudnia 1993 r.) był tworzony dla utrwalania regionalnej tożsamości Polaków i Niemców mieszkających w rejonie przygranicznym, a w przyszłości tworzenia transgranicznego polsko-niemieckieg(...)
»

Motywowanie pracowników C(...)

Efektywność podmiotów gospodarczych sektora publicznego Do podstawowych elementów składowych wynagrodzenia można zaliczyć płace podstawowe, premie roczne, opcje (czyli kontrakty dające ich posiadaczowi prawo do zakupu lub sprzedaży aktywów – np. akcji spółki – po ustalonej, zwykle preferencyjnej cenie) i długoterminowe programy wynagradzania. Przyznanie premii następuje po spełnieniu przez pracownika określonych warunków. Owe wymogi oraz wysokość premii powin(...)
»