Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

MPO i ZUSOK – filar(...)

Warszawę, stolicę kraju należącego do Unii Europejskiej, czeka wdrożenie norm prawnych regulujących gospodarkę odpadami, konieczność szerokiej edukacji w zakresie segregacji odpadów i selektywnej zbiórki surowców na poziomie gospodarstw domowych, budowa nowoczesnych składowisk odpadów, segregatorni, zakładów odzysku surowców, kompostowni oraz zakładów przeróbki termicznej. Dziś już Wars(...)
»

Głos na temat stanu dróg (...)

W „Słowniku języka polskiego” stan to jakość, forma, postać, poziom czegoś, ilość czegoś, liczba kogoś w danym momencie, okresie, położenie, warunki w których się ktoś lub coś znajduje. Stąd mamy stan badań, stan techniczny, stan majątku itp. W potocznym rozumieniu, w środowisku drogowców stan utożsamia się na ogół z jakością i ilością czegoś. I w takim duchu tworzy się w ciągu ostatnich lat w drogownictwie „raporty o stanie”. Klasycznym przykłade(...)
»