Wszystkie artykuły w kategorii: "Technika komunalna"

Polecane artykuły:

Kalendarium(...)

11-22.11.2013, Warszawa Konferencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu COP19/CMP9 Organizator: Organizacja Narodów Zjednoczonych Info: (49)22/881-510-00; secretariat@unfccc.int; www.cop19.gov.pl   19.11.2013, Płońsk Gospodarka odpadami komunalnymi regionu płockiego w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (...)
»

Picking order, tzw. kolej(...)

Rynek jest rozwiązaniem znacznie lepszym od centralnego planowania. Lepszym, lecz nie idealnym. Jego twarde, a niekiedy brutalne reguły w niektórych przypadkach wymagają łagodzenia.   Czasem przyczyną jest polityka socjalna, czasem ekologiczna, ale zawsze chodzi o to, aby wspierać bądź promować rozwiązania, które uznajemy za przydatne/potrzebne/konieczne, a które same nie bronią się na rynku. Klinicznym wręcz przypadk(...)
»