Organizacja selektywnej zbiórki odpadów

wydany w Przegląd Komunalny – 2012-5
  DRUKUJ

 

Nowa dyrektywa ramowa o odpadach za jeden ze swoich priorytetowych celów uznaje stworzenie „społeczeństwa recyklingu”. Poza oczywistą koniecznością prowadzenia szerokich działań formacyjnych (kształtujących świadomość społeczności lokalnych), wymaga to stworzenia odpowiednich struktur organizacyjnych i logistycznych, pozwalających na wyodrębnianie określonych odpadów ze strumienia komunalnego i kierowanie ich do systemów odzysku, w pierwszym rzędzie recyklingu.
W związku z tym dyrektywa 2008/981 nakłada na państwa członkowskie UE obowiązek podejmowania środków na rzecz promowania wysokiej jakości recyklingu. Stąd wszędzie tam, gdzie jest to stosowne i możliwe z technicznego, środowiskowego i gospodarczego punktu widzenia, należy organizować systemy s [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus