Wszystkie artykuły w kategorii: "Na wodzie pisane"

Polecane artykuły:

Posortować, sprasować, ro(...)

Wzrost prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów powoduje, że belownice, rozdrabniarki i kruszarki stają się nieodzownym elementem wyposażenia zakładów komunalnych, zarówno tych małych, jak i dużych. Natomiast linie sortownicze i recyklingowe zakłada się w większych zakładach, gdzie jest przetwarzana większa ilość odpadów. Rynek urządzeń do przetwarzania jest dość duży i ciągle pojawiają się na nim nowe firmy, co zwiększa konkurencyjność. Prezentowane poniżej zestawienie przedstawia podmioty mając(...)
»

Wpływ doboru technologii (...)

Dobór odpowiedniej technologii odnowy jest zagadnieniem interdyscyplinarnym. Od poddanego odnowie przewodu oczekuje się, tak jak od nowo wybudowanego, długotrwałej i bezawaryjnej pracy. To z kolei narzuca konieczność przeprowadzenia dokładnych analiz, odnoszących się m.in. do aspektów statyczno-wytrzymałościowych i materiałowych, zagadnień hydrogeologicznych, a także parametrów hydraulicznych gwarantujących uzyskanie odpowiedniej przepustowości oraz wielu innych.(...)
»