Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"


  1. Informator Czytaj

     Katarzyna Terek

     Piotr Strzyżyński


Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Skończyły się wakacje, ruszyła machina sejmowa. Jednym z pilniejszych zadań Sejmu jest przyjęcie rozwiązań systemowych, związanych z reformą finansów samorządowych. Jak trudna jest to materia, świadczą prowizorki ustawowe, trwające już kilka lat. Teraz znów czasu jest niewiele, aby zastosować nowe prawo przy konstruowaniu przyszłorocznych budżetów. Po pierwszym czytaniu jest projekt ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określający źródła dochodów samorządu terytorialnego (...)
»

Zielone priorytety duński(...)

Duńczycy przekonują, że odpowiedzią na kryzys gospodarczy powinna być „zielona Europa”. W trakcie półrocznego przewodnictwa w Radzie UE, chcą realizować ambitne cele związane z polityką energetyczno-klimatyczną UE.   Dania przejęła od Polski półroczne, rotacyjne przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, co nastąpiło 1 stycznia 2012 r. Duński ninister ds. europejskich, Nicolai Wammen, powtarza, że kluczowym zadaniem prezydencji(...)
»