Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka przestrzenna"

Polecane artykuły:

Metody bioindykacyjne w o(...)

Biologiczne oczyszczanie ścieków polega na utlenianiu oraz mineralizacji związków organicznych przy udziale mikro- i makroorganizmów. Organizmy te zużywają związki organiczne jako pokarm i podstawę przemiany materii. Zasada oczyszczania jest taka sama jak w przypadku naturalnego samooczyszczania się zbiorników wodnych. Różnica polega na stworzeniu optymalnych warunków, które zwiększają szybkość i skuteczność procesu. W sprawnie działającej oczyszczalni biologicznej osad czynny stanowi(...)
»

Paradoksy recyklingu(...)

Środowisko dla środowiska Dialog społeczny, także na niwie zagospodarowywania odpadów, o czym, niestety, nie wszyscy w środowisku są przekonani, to publiczna dyskusja pomiędzy władzą, zainteresowanymi przedsiębiorcami i ich organizacjami, organizacjami społecznymi zajmującymi się tymi problemami, a więc wszelakimi „ruchami zielonych”. Pro domo sua (przyp. red. dla swego domu, dla siebie). (...)
»