Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Co zrobić z odpadami komu(...)

Na samorządy terytorialne ustawa o odpadach nakłada m.in. obowiązek zapewnienia warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych. Ma to umożliwić ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Samorządy zobligowane są również do zapewnienie budowy albo warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębior(...)
»

Różane miasto na pogranic(...)

Róże pnące, czepne, wielokwiatowe, wielkokwiatowe, okrywowe, parkowe wysokie na 3 m, pienne, miniaturowe o małych listkach i drobnych kwiatach, chińskie, angielskie. Wielbiciele róż mają nie lada dylemat – jak zmieścić w swoim ogrodzie tyle rodzajów, tyle odmian. Nic więc dziwnego, że z tęsknym wzrokiem i obowiązkowym aparatem w dłoni spacerują po alejkach ogrodu różanego w Forst. Można tu znaleźć niemal wszystkie istniejące odmiany róż. Z okazji jubileuszu (...)
»