Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wnioski z końcowej fazy r(...)

Dyrektywa Rady z 21 maja 1991 r., dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych 91/271/EWG, jest głównym dokumentem prawnym Unii Europejskiej. Dokument reguluje gospodarowanie ściekami komunalnymi oraz służy ochronie wód powierzchniowych i środowiska wodnego przed zanieczyszczeniami1. Dyrektywa ta należy do najtrudniejszych i najkosztowniejszych w realizacji aktów prawnych UE2. Gminy, tworząc aglomeracje w ramach KPOŚK, zobowiązały się w(...)
»

Berberysy zawsze zielone(...)

Rodzaj berberys (Berberis) z ok. 500 gatunkami należy do rodziny berberysowatych (Berberidaceae). Dominują w nim gatunki o liściach opadających przed zimą, i to one są najczęściej uprawiane. Taksonów o liściach zawsze zielonych lub częściowo zawsze zielonych jest mało, a tych przydatnych do stosowania w naszym kraju jeszcze mniej. Opis gatunków Stosunkowo często spotykany jest u nas berberys brodawkowaty (b. gruczołkowaty) – Berberis verruculo(...)
»