Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wokół odpadów-Inwestycje(...)

RIPOK w Zakurzewie Uroczyste otwarcie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Zakurzewie k. Grudziądza odbyło się 5 czerwca br. RIPOK wyposażono w sortownię odpadów komunalnych o wydajności 40 tys. ton na rok przy pracy jednozmianowej oraz instalację do biologicznego przetwarzania odpadów o przepustowości 26 tys. ton rocznie. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza”, (...)
»

W czym sęk?(...)

  Jaki będzie ten następny? – To pytanie, które choćby podświadomie zadajemy sobie pod koniec każdego roku. Ale nie ma proroków, którzy znaliby na nie dokładną odpowiedź. Zwłaszcza w makroskali. Nieco łatwiej jest prognozować specjalistom z danej branży – na przykład takiej, jak energetyka odnawialna. Tu łatwo się domyśleć, że po opracowaniu Krajowego Planu Działania, „odpowiednie czynniki” skoncentrują się – oby wreszcie z ene(...)
»