Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Konieczny powiew OZE w en(...)

W odróżnieniu od wielu krajów Unii Europejskiej, gdzie wytwarzanie energii elektrycznej oparte jest na węglu, gazie, atomie oraz odnawialnych źródłach energii, w Polsce mamy do czynienia z monopolem węgla kamiennego i brunatnego. W 2009 r. udział tych źródeł w wytwarzaniu energii w naszym kraju wyniósł 90%. Był to najwyższy wskaźnik w krajach Wspólnoty. Oparcie produkcji energii elektrycznej tylko na jednym surowcu niewątpliwie zwięk(...)
»

Planowanie zaopatrzenia w(...)

Wodociąg zbiorowy dla mieszkańców wsi to nie tylko podwyższanie komfortu i szansa poprawy standardów, ale przede wszystkim ochrona zdrowia społecznego1, 2. Wyniki wielu badań świadczą o niedostatecznej jakości wody z lokalnych źródeł na terenach wiejskich1, 3, 5. Jakość wody dostarczanej mieszkańcom jest ważnym wskaźnikiem stanu środowiska. Do grudnia 2003 r. wszystkie gminy w Polsce miały obowiązek opracowania programów ochrony środowiska, które powinny zawierać m.in. s(...)
»