Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kredytowanie inwestycji e(...)

Finansowanie przedsięwzięć proekologicznych obejmuje wydatki bieżące na funkcjonowanie urządzeń ochronnych i służb ochrony środowiska oraz realizację inwestycji związanych z ochroną i rekultywacją środowiska. Przedsięwzięcia ochronne i naprawcze o charakterze inwestycji wymagają znacznie większych nakładów finansowych i stąd możliwości realizacyjne są ograniczone. Do takich przedsięwzięć zaliczamy m.in. inwestycje energetyki odnawialnej, w tym te związane z peletami. Instytucją finansującą i(...)
»

Regulacyjne funkcje gminy(...)

Uchwalane wieloletnie plany modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy¹, mają określać w szczególności: planowany zakres usług, przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach oraz projekty racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków. Ponadto w planach winny się znaleźć dane o nakładach inwestycyjnych w poszczególnych latach, a także o sposobach finansowania planowanych inwestycji. W ustawie nie znalazła s(...)
»