Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Poidełka – po co nam ten (...)

Jak Polska długa i szeroka rośnie liczba ludzi pojonych z poidełek. Montują je na potęgę spółki wodociągowe w szkołach, na ulicach i w parkach. Ktoś może spytać, po co? Dlaczego angażujemy swoje siły, pieniądze i czas? Bo to się opłaci i nam, i naszym następcom. Ambitny program montażu poidełek we wszystkich miejskich szkołach ogłosiła właśnie Warszawa. Stolica i tak jest w tyle, bo np. Wałbrzych wyposażył już wszystkie szkoły w takie urządzenia, a Gdańsk ogłosił kolejną turę rozpoc(...)
»

Aspekty środowiskowe w dy(...)

Jednym z podstawowych zadań Dyrektywy 2003/54/EC z 26 czerwca 2003 r., dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 96/92/EC, jest wprowadzenie w krajach unijnych liberalizacji na rynku energii elektrycznej. Wprowadzanie do energetyki zasad konkurencji wiąże się z realizacją postanowień zawartych w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Przyznanie odbiorcom prawa do wyboru dostawcy energii elektrycznej jest niezwykle ważnym el(...)
»