Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Duże zaskoczenie(...)

Prawidłowo przygotowany projekt to połowa sukcesu Beneficjenta Funduszu Spójności (FS). Dopełnić go może już tylko fachowa realizacja. Budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego jest największą inwestycją w powojennej historii Otwocka i nie lada wyzwaniem. Pojawiające się w mniejszym lub większym stopniu problemy od zawsze towarzyszyły wszystkim realizującym podobne projekty. Podjęte intensywne prace rozbudowy i moderni(...)
»

Paragrafy pod lupą(...)

Ograniczenia i zakazy cz. III W trzeciej części przedstawiam problematykę związaną z ograniczeniami i zakazami, wynikającymi z realizacji wcześniej omówionych celów środowiskowych i zasad ochrony wód. W pierwszej części artykułu omówiono wstępne i ogólne zagadnienia związane z problematyką celów środowiskowych i zasad ochrony wód, które wynikały ze zmian prawa polskiego, wprowadzonych na podstawie (...)
»