Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rating dla Katowic(...)

W 2003 r. Katowice wchodzą jako miasto, którego wiarygodność potwierdzona została wysokimi ocenami ratingowymi. Jest to znaczący sukces samorządu, który od wielu lat prowadzi rozważną, a jednocześnie odważną politykę budżetową, owocującą stałym wzrostem tempa inwestycyjnego. Z tych to powodów międzynarodowa agencja ratingowa FITCH RATINGS przyznała miastu Katowice międzynarodowy długoterminowy rating w walucie zagranicznej na poziomie BBB+ oraz międzynarodowy długoterminowy rating (...)
»

Skutki finansowe planowan(...)

W zaistniałych realiach prawnych, społecznych i politycznych jedynym sposobem zabezpieczenia polskich gmin przed olbrzymimi kosztami prowadzenia suwerennej polityki przestrzennej są nieodzowne zmiany legislacyjne. W 2003 r. Sejm uchwalił ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Można powiedzieć, iż w planowaniu przestrzennym nastąpiło wówczas coś na kształt nowego otwarcia, gdyż ustawa ta m.in. zniosła wszystkie plany zagospodarowania przestrzennego, pr(...)
»