Wszystkie artykuły w kategorii: "Zeszyty komunalne"

Polecane artykuły:

Przegląd prawa(...)

Tytuł aktu prawnego Publikator Podstawa wydania aktu prawnego, dzień oraz publikator (...)
»

Poziomy recyklingu a kier(...)

Na rynku funkcjonuje wiele instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów, w których wydzielanie frakcji materiałowych przeznaczonych do recyklingu następuje przede wszystkim w kabinie sortowniczej. Podstawowym aktem prawnym ustalającym cele i zadania dotyczące właściwego postępowania z odpadami jest obecnie, na szczeblu UE, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE1. Główny cel w niej określony to tworzenie „społeczeństwa recyklingu”, dążąceg(...)
»