Wszystkie artykuły w kategorii: "Zeszyty komunalne"

Polecane artykuły:

PPP w sektorze wod-kan – (...)

Ostatnie dwa lata przyniosły wiele pozytywnych zmian w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym. Przyjęto nową politykę rządu w zakresie rozwoju PPP, znowelizowano ustawę o PPP, a w sektorze wod-kan podpisano nowe umowy o PPP oraz przedstawiono kolejne zamierzenia inwestycyjne. Czy to oznacza przełom w rozwoju tej formuły, również w sektorze wod-kan? W 2017 r. na łamach miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” (Nr 4/2017 i 5/2017) ukazały się artykuły dotyczące sposobu przygoto(...)
»

Owocne negocjacje(...)

Negocjacje z Komisją Europejską w kwestii Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” zostały zakończone. W obszarze energetyki zastrzeżenia Komisji dotyczyły trzech działań (oprócz zagadnień gazowych), tj. efektywnej dystrybucji energii, sieci ułatwiających odbiór energii ze źródeł odnawialnyc(...)
»