Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Program Mieszkanie Plus w(...)

Według aktualnych informacji, podanych przez instytucję zarządzającą programem, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości, do 10 marca 2017 r. do programu Mieszkanie Plus przystąpiło już ponad 70 gmin. Dzięki umowom intencyjnym z gminami (miastami) i podmiotami z udziałem Skarbu Państwa BGK Nieruchomości dysponuje już niemal 450 ha wstępnie wytypowanych gruntów, na których może powstać ok. 60 tys. nowoczesnych mieszkań czynszowych1. P(...)
»

Kto ustala normy dopuszcz(...)

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, dopuszczalne poziomy hałasu określa się dla wskazanych w art. 113 sześciu kategorii terenów. W rzeczywistości minister, ustalając dopuszczalne poziomy hałasu, wyróżnił ich nieco więcej. W konsekwencji jednak – uwzględniając ustanowione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. (DzU nr120, poz. 826) dopuszczalne normy hałasu – można zauważyć, że mamy do czynienia albo z czterema podstawowymi g(...)
»