Wokół nowego systemu

wydany w Przegląd Komunalny – 2012-4
  DRUKUJ

Zmiana systemu gospodarki odpadami w naszym kraju, spowodowana nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wciąż budzi wiele obaw i wątpliwości nie tylko przedsiębiorców działających w branży odpadowej, ale także przedstawicieli samorządów. Zarówno ustawa, jak i akty normatywne z niej wynikające są tematami ożywionych dyskusji i rozmów. Nikogo nie dziwi więc fakt, że problemy te stały się przyczynkiem do organizacji wielu szkoleń i konferencji poświęconych tym zagadnieniom.

W działania te włącza się także Krajowa Izba Gospodarki Odpadami. W dniach 16-18 lutego br. w Krakowie odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja pt. „Nowy System Gospodarki Odpadami”, zorganizowana przez KIGO i krakowską firmę Logica Poland. Rolę honorowego gospodarza spotkania &n [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus