Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Wokół ustawy o utrzymaniu(...)

W Licheniu Starym 10 czerwca br. odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie członków Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Tegorocznemu spotkaniu, w związku z zakończeniem kadencji władz Izby, towarzyszyły wybory. Pięciu dotychczasowych członków Zarządu: Tomasz Uciński – prezes, Henryk Kultys – pierwszy zastępca prezesa, Andrzej Malara – drugi zastępca prezesa, Marek Wróblewski – skarbnik oraz Lech Matuszczak – członek będzie dalej sprawować swoje(...)
»

Usuwanie boru z roztworów(...)

Bor jest pierwiastkiem występującym we wszystkich komponentach środowiska – od atmosfery przez biosferę, hydrosferę po litosferę. Jest mikroelementem mającym istotny wpływ na rozwój roślin i zwierząt, jednak w zbyt wysokich stężeniach może negatywnie oddziaływać na zdrowie zwierząt i ludzi. W związku z tym faktem, w ostatnich latach zwrócono szczególną uwagę na problem zanieczyszczenia związkami boru i rozpoczęto poszukiwania sposobów usuwani(...)
»