Planowane zmiany

wydany w Przegląd Komunalny – 2012-4
  DRUKUJ

Obowiązujące przepisy Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (P.z.p.) nakładają szczegółowe wymogi w zakresie sposobu przeprowadzenia postępowania przetargowego zarówno na zamawiających, jak i na wykonawców. Liczne wymagania stawiane tym ostatnim często skutecznie zniechęca ich do ubiegania się o zamówienie publiczne. Stąd 2 lutego br. na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) opublikowane zostały propozycje zmian w P.z.p., zmierzające do odformalizowania przepisów.

Obecnie od wykonawców żąda się w szczególności przedłożenia wraz z ofertą licznych dokumentów, przy czym brak któregokolwiek z nich zwykle rodzi skutki w postaci nie tylko wykluczenia z postępowania, ale także finansowe, polegające na utracie wadium [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus