Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Wątpliwe korzyści(...)

Ustawa o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (DzU Nr 33, poz. 291) została uchwalona przez Sejm 21 stycznia 2005 r., a weszła w życie 1 kwietnia 2005 r. (art. 2 ustawy nowelizującej). Jednym z pozytywnych aspektów nowelizacji miało być zwolnienie przedsiębiorców objętych zakresem podmiotowym ustawy z obowiązku wnoszenia opłaty produktowej, jeżeli nie przekracza ona pewnego puła(...)
»

Polska Natura(...)

W Polsce mamy dużo chronionej przyrody stwierdził premier Jarosław Kaczyński odnosząc się do unijnego programu ochrony „Natura 2000”. W jego opinii program blokuje rozwój wielu nowych inwestycji i zapowiedział zmniejszenie go „do wymiaru racjonalnego obejmującego kilka procent terytorium kraju”. Poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie. Barbara H(...)
»