Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Światowe rekomendacje(...)

Likwidacja zanieczyszczeń pochodzących z hodowli i produkcji zwierzęcej – to jeden z poważniejszych problemów Turcji, która ubiega się o członkostwo w Unii Europejskiej. Brak odpowiedniej infrastruktury do przechowywania odchodów zwierzęcych pogarsza stan środowiska przyrodniczego w północnej części tego kraju. W tym rejonie występuje duże nasilenie hodowli owiec i bydła. Ogromy ładunek związków azotu i fosforu z niewłaściwie magazynowanego obornika i gnojowicy stanowi powa(...)
»

Obszar oddziaływania obie(...)

Krzysztof Kasprzak Beata Raszka Podstawowym celem przeprowadzonej w 2003 r. nowelizacji Prawa budowlanego¹ było uproszczenie procedur związanych z przebiegiem procesu budowlanego. Polega ono głównie na ograniczeniu w procesie budowlanym praw „osób trzecich”². Dotyczy to zwłaszcza osób sąsiadujących z terenem planowanej inwestycji, które często są zainteresowane niedopuszczeniem do jej realizacji. Zmniejszenie ich praw – w porównaniu(...)
»