Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Opłata planistyczna i kon(...)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może mieć różne skutki. Na ten instrument zarządzania przestrzenią trzeba patrzeć m.in. z perspektywy możliwych skutków finansowych. Plan bowiem może doprowadzić zarówno do podwyższenia, jak i do obniżenia wartości nieruchomości. W tym drugim przypadku właściciele nieruchomości mogą kierować do gminy roszczenia odszkodowawcze. Natomiast gdy wartość nieruchomości wzrasta, to gminy (konkretnie ich organy wykonawcze) mogą (...)
»

Czasowa notyfikacja ustaw(...)

Krajowa Izba Biopaliw (KIB) przekazała do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) stanowisko branżowe dotyczące notyfikacji ustawy z 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy akcyzowej. Pismo dotyczyło zbliżającego się spotkania w Brukseli (16 grudnia 2008 r.), podczas którego polska strona rządowa miała osobiście udzielić odpowiedzi na szczegółowe zapytania ze strony Komisji Europejskiej (KE). W piśmie do UOKiK zawarto m.in. (...)
»