Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

To nie matematyka…(...)

Wydawałoby się, że znając znowelizowaną ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, można bez trudu zdefiniować przyłącze. Jednak, jak trafnie zauważono na konsultacyjnym spotkaniu we Wrześni – „prawo to nie matematyka”, a możliwości interpretacji „litery prawa” jest wiele. Sporo wątpliwości wywołała(...)
»

Przetwarzanie odpadów bio(...)

Obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów jest środkiem ułatwiającym realizację obowiązku prawidłowego, czyli w szczególności zgodnego z hierarchią postępowania z odpadami, zagospodarowania danego rodzaju odpadów, samo zaś zagospodarowanie ma się odbywać w procesach przetwarzania odpadów. Przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych powinno być prowadzone zgodnie zarówno z ogólnymi wymaganiami prawnymi dotyczącymi przetwarzania wszelkich odp(...)
»