Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pułapki procesu ewolucji(...)

Współczesne miasto tylko pozornie jest układem czysto antropogenicznym. Bliższa analiza zjawisk zachodzących w naszym otoczeniu wykazuje, że nie ma tu zjawisk wyrwanych spod praw ekologii i ewolucji. Weźmy taki przykład: po torowisku jedzie tramwaj, pod którym miga nagrzane, suche, wyłożone tłuczniem torowisko. Między betonowymi podkładami nie unosi się już zapach pentachlorofenolu z ksylamitu, którym dawniej impregnowano podkłady drewniane, ale glifosatu z systemiczn(...)
»

Projekt nowelizacji ustaw(...)

W pierwszej dekadzie czerwca br. projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw został skierowany do uzgodnień międzyresortowych. Zawarto w nim kilka zmian dotyczących składowania odpadów. Najważniejszą z nich jest wprowadzenie możliwości zamknięcia składowiska odpadów z urzędu. Zaproponowano również zmiany dotyczące instrukcji eksploatacji składowiska od(...)
»