Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda ścieki"

Polecane artykuły:

Z naciskiem na beczki(...)

Belownica Orwak 3400 Combi. Nowy rok firma Orwak rozpoczęła z nowym produktem. To belownica Orwak 3400 Combi, która jest udoskonalonym modelem Orwak 3200 wprowadzonym na rynek kilka miesięcy wcześniej. Opcja, o którą ulepszono standardową belownicę Orwak 3200, umożliwia zgniatanie beczek. Model 3200 pozwala uzyskać belę o rozmiarach połowy euro(...)
»

Możliwości pozyskania bio(...)

Fermentacja metanowa jest procesem powszechnie występującym w przyrodzie, natomiast wykorzystanie tego procesu jest efektem kilku równolegle występujących problemów: zanieczyszczenia środowiska na skutek koncentracji produkcji w rolnictwie, zmniejszania się zasobów energii konwencjonalnej i potrzeba powrotu odpadowej materii do gleby w postaci nawozu organicznego. O ile w biogazowniach zastosowanych w oczyszczalniach ścieków podstawowym celem jest ochrona wód i powietrza przed zanieczyszcz(...)
»