Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Paliwo z odpadów i co dal(...)

Grozi nam nadwyżka zakładów MBP, które na dodatek wytworzą więcej paliw wtórnych niż będzie w stanie przyjąć rynek – to jedna z niepokojących konkluzji po V edycji konferencji „Paliwa z odpadów”, która odbyła się pod koniec marca br. w Iławie. Jak w świetle nowych przepisów kształtuje się rynek paliw z odpadów w Polsce? Jak efektywnie energetycznie i bezpiecznie dla środowiska zorganizować system gospodarki odpadami z uwzględnieniem SRF? Co(...)
»

Polityka przestrzennego z(...)

Beata Raszka, Krzysztof Kasprzak Rada Ministrów przyjęła ostateczny tekst Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 5 października 1999 r., po uwzględnieniu poprawek Komitetu Polityki Regionalnej i Zrównoważonego Rozwoju oraz Komitetu Ekonomicznego. 17 listopada 2000 r. Koncepcja została przyjęta przez Sejm. Pierwszym w Polsce dokumentem rządowym obejmującym syntetycznie całość zagadnień związanych z zagospodarowaniem przestrzennego kraju jest K(...)
»