Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Paliwa i energia(...)

Konferencja Paliwowo-Energetyczna Polskiej Izby Paliw Płynnych 2008 „Paliwa i energia ze źródeł ropopochodnych i odnawialnych” odbyła się 20 listopada 2008 r. w Warszawie. Uczestników spotkania powitała Halina Pupacz, prezes Izby. Część pierwszą – „Funkcjonowanie i bezpieczeństwo rynku paliwowego i energetycznego” – otworzyła prelekcja, którą wygłosił Maciej Kalicki, dyrektor Departamentu Ro(...)
»

Echa z zagranicy(...)

Powrót duńskiego Centrum Energii Odnawialnej Po tym, jak konserwatywny duński rząd wstrzymał finansowanie placówek zajmujących się tematem odnawialnych źródeł energii, sytuacja tych ostatnich wydawała się patowa. Na szczęście, Duńskiemu Centrum Energetyki Odnawialnej (Nordic Folkecenter for Renewable Energy) udało się pozyskać środki finansowe na kontynuowanie swoich prac. Centrum od 20 lat zajmowało się zrównoważonym rozwojem energetycznym kraju. Teraz, dzięki wsparciu duńskich f(...)
»