Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kierunki rozwoju organicz(...)

Wykorzystanie energii słonecznej do bezpośredniego przetwarzania na energię elektryczną jest niezwykle interesującym zadaniem ze względu na ochronę środowiska oraz powszechną dostępność energii słonecznej. Dotychczas używane do tego celu ogniwa fotowoltaiczne są wytwarzane na bazie materiałów nieorganicznych, przede wszystkim krzemu. Nieorganiczne ogniwa fotowoltaiczne charakteryzują się znaczną wydajność przetwarzania energii słonecznej na elektryczną, ale są zbyt dro(...)
»

Wdrożenie dyrektywy powod(...)

Wdrożenie dyrektywy powodziowej w UE   Niezwykle istotnymi narzędziami potrzebnymi przy opracowywaniu Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym są różne dokumenty przygotowywane wcześniej, takie jak mapy obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, mapy zagrożenia i mapy ryzyka powodziowego.   Mimo, że wytyczne tworzenia planów w całej UE są takie same, to ich dokładność i jakość jest bardzo różna. Wdrażan(...)
»