Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Wokół przetargów(...)

  Częściowa rekultywacja Siedem miesięcy (od daty podpisania umowy) ma potrwać rekultywacja I komory składowiska odpadów przy ul. Rybnickiej w Gliwicach (woj. śląskie). Zadanie zrealizuje firma Usługi Trasportowo-Budowlane Bogusław Stanek z Bachowic. Zamówienie obejmuje wykonanie rekultywacji technicznej, polegającej na przygotowaniu warstwy przykrywającej z piasku na wierzchowinie i skarpach, rekultywacji biologicznej z wysiewem traw na skarpac(...)
»

Stacje zlewne(...)

W świetle Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (DzU 2002 Nr 188 poz. 1576) widoczne jest, że nie obejdzie się bez wykonania rzeczywistych programów ochrony środowiska, uwzględniających gospodarką ściekową. Wielokrotnie wskazywałem na konieczność poświęcenia większej uwagi wyposażeniu terenów gminnych w odpowiednią liczbę oczyszczalni. Do średniego standardu europejskiego Polsce (...)
»