Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zielona prezydencja (...)

   Od 1 lipca br. Polska na pół roku obejmie prezydencję w Radzie UE. Niespełna dwa miesiące przed rozpoczęciem tego wydarzenia minister środowiska powołał Panią na stanowisko podsekretarza stanu, a tym samym przekazał odpowiedzialność za kwestie związane z ochroną środowiska podczas prezydencji. Jakie największe wyzwania stoją przed Panią w związku z objęciem nowego stanowiska?   Polska prezydencja to szczególne(...)
»

Czy nowelizacja ustawy uc(...)

W przekazanym do Sejmu załączniku do projektu zmian ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków postawiono tezę, że powodem nieuzasadnionego wzrostu cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych było łączenie przez organy gminy funkcji właściciela przedsiębiorstwa wod-kan, organu nadzoru nad realizacją zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz przedstawiciela odbiorców usług. Szkoda, że zauważono to dopiero po kilkunast(...)
»