Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Rewulkanizacja rozdrobnio(...)

Obecnie istnieje ogromny problem dotyczący recyklingu materiałów polimerowych, a w szczególności zwulkanizowanych odpadów gumowych – opon samochodowych. Na świecie przybywa każdego roku 1,2 bln zużytych opon, co generuje powstanie odpadów gumowych w ilości ok. 10 mln t, z czego w UE – 2,6 mln t, a w Polsce ok. 136 tys. t. Tego typu odpady są głównie gromadzone na składowiskach odpadów, gdzie często występują bardzo niebezpieczne i trudne do ugaszenia pożary. W przemyś(...)
»