Wszystkie artykuły w kategorii: "Punkt widzenia"

Polecane artykuły:

Służymy regionowi!(...)

Katowicki Fundusz od początku swego istnienia stanął przed szczególnym wyzwaniem, ponieważ w latach osiemdziesiątych XX w. zaczęto zdawać sobie sprawę z rozmiarów klęski ekologic­znej w woj. śląskim.   W wielu miastach trudno było oddychać świeżym powietrzem, a skażenie atmosfery było tak (...)
»

Gospodarka odpadami(...)

Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” Dobiegają końca prace zmierzające do przyjęcia przez Radę Ministrów Narodowej Strategii Spójności realizowanej m.in. poprzez Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”. 5 października br. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło w Warszawie kolejną konferencję konsultacyjną nad przygotowywanym Programem. Głównym celem Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” jest podn(...)
»