Wszystkie artykuły w kategorii: "Na wodzie pisane"

Polecane artykuły:

Biomasa i pelety – rozwój(...)

Z tej wartości ok. 10 mln ton zużyto na wytworzenie energii elektrycznej, a 19 mln ton na produkcję ciepła. Zgodnie z Polityką energetyczną Polski do 2030 r. oraz Krajowym planem działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, udział biomasy będzie systematycznie wzrastał, by osiągnąć w 2020 r. 35 mln ton. Odpowiednie dane przedstawiono w tabeli  1. Tab. 1. Zapotrzebowanie na energię finalną brutto z OZE przypadające na biomasę stałą  (PEP-2030 i KPD-20(...)
»

Ograniczanie niskiej emis(...)

Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości. Dlatego też w programach ochrony powietrza, które realizują także gminy, szczególną uwagę poświęca się dotrzymaniu standardów jakości powietrza dla takich substancji jak dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pył zawieszony. Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska można osiągnąć np. poprzez odchodzenie od tradycyjnych źródeł pozyskiwania energii, zastępowanie paliwa stałego paliwem gazowym(...)
»