Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Harmonogram naboru wniosk(...)

Nazwa konkursu/nr naboru Data ogłoszenia konkursu Ostateczny termin składania wniosków (...)
»

Wokół odpadów - Inwestycj(...)

Kompostownia w Niedźwiedziu Na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Niedźwiedziu (woj. kujawsko-pomorskie) 3 lipca br. została uruchomiona kompostownia, bazująca na technologii NOVA-KOMP o wydajności 15 tys. ton na rok. Do procesu biostabilizacji jest kierowana frakcja zawierająca odpady ulegające biodegradacji, wydzielona podczas mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Kompostowaniu są poddawane selektywnie(...)
»