Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Niezbędne operatorskie śr(...)

Jednym z najpoważniejszych wyzwań dla europejskich operatorów systemów przesyłowych (OSP) w procesie budowy wspólnotowego rynku energii elektrycznej jest właściwe uregulowanie zasad prowadzenia wymiany transgranicznej.  Zasady te powinny umożliwiać optymalne wykorzystanie zasobów wytwórczych i sieciowych, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznej pracy połączonych systemów elektroenergetycznych. Ważnym elementem tego procesu, warunkującym powodzenie reformy ry(...)
»

Ile stłuczki jest w odpad(...)

Minimalna liczba oraz masa opakowań szklanych kupionych przez mieszkańców Polski w 2000 r. Tomasz Bogajewski Szkło jest materiałem znanym i wykorzystywanym przez człowieka od tysięcy lat. Jest to substancja, która powstaje przez schłodzenie stopionych w temperaturze 1300oC surowców naturalnych, przede wszystkim piasku kwarcowego, sody, dolomitu, wapienia itd. W Polsce w hutach szkło opakowaniowe produkowane jest z surowców pierwotnych lub stłuczki. (...)
»