Wszystkie artykuły w kategorii: "Higiena komunalna"

Polecane artykuły:

Dziekie życie w parkach m(...)

W ostatnich dziesięcioleciach wzrosła intensywność gospodarki ogrodniczej w parkach miejskich Warszawy i dokonywane są m.in. gruntowne ich rewaloryzacje. Działania te zwykle powodują znaczne i trwałe zubożenie przyrody ożywionej, a więc tzw. dzikiego życia w parkach. Popularny termin „dzikie życie” odpowiada w uproszczeniu „przyrodzie ożywionej” z jej trzema królestwami organizmów wielokomórkowych: grzybów, roślin i zwierząt. Różnorodne „mikroby” też są żywym i ważn(...)
»

Jakość powietrza ma dla n(...)

Z Marzeną Wodzińską, członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego, rozmawia Magdalena Lipiecka. Podczas grudniowej sesji radni województwa wielkopolskiego przyjęli uchwały, które zakładają wprowadzenie od 1 maja 2018 r. zakazu stosowania w piecach paliw stałych najgorszej jakości. Jakie ograniczenia zostaną wprowadzone? Sejmik Województwa Wielkopolskiego 18 grudnia 2017 r. przyjął trzy uchwały – dla Poznania, Kalisza i pozostałej części w(...)
»