Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka przestrzenna"

Polecane artykuły:

Kartonowi rekordziści(...)

Polacy wciąż nie wiedzą, do pojemnika jakiego koloru wrzucić opakowania wielomateriałowe, do których należą kartoniki po mleku i sokach. Mimo tego z roku na rok wzrasta ilość tych odpadów przekazywanych do recyklingu. O tym, że Polacy rzeczywiście przykładają się do właściwego zagospodarowania odpadów wielomateriałowych, świadczą także wyniki tegorocznej edycji Konkursu Puchar Recyklingu. – W tym roku zdecydowaliśmy o przyznaniu dużej liczby nagród i wyróżnień dla f(...)
»

Pozornie oczywiste(...)

Ponad 40 praktyków spotkało się na szkoleniu pt. „Specyfika konstruowania i zawierania umów przyłączeniowych do sieci przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne oraz ochrona ich ekonomicznych interesów przed roszczeniami odszkodowawczymi osób trzecich związanych z żądaniami odpłatnego przejęcia urządzeń oraz ich lokalizacją na cudzym gruncie – praktyczny aspekt w stanie prawnym(...)
»