Uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie MBP

wydany w Przegląd Komunalny – 2012-2
  DRUKUJ

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz trwające prace nad nową ustawą o odpadach skutkują koniecznością opracowania nowych rozporządzeń, wprowadzających szczegółowe wymagania dyrektywy ramowej UE o odpadach. Jest zatem potrzeba nowelizacji i dostosowania obecnie obowiązujących aktów wykonawczych do ustawy o odpadach do nowych wymagań. Wydaje się, że konieczne jest opracowanie szczegółowych ram nowelizacji dla wszystkich rozporządzeń, aby uzyskać ich wzajemną zgodność i transparentność odnośnie zamierzeń ministra środowiska w tych kwestiach.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują również, że korzystne byłoby powierzenie koordynacji prowadzonych prac jednemu resortowi – Środowiska, aby uniknąć błędów i sprzeczności.
Od czasu opracowania &bdqu [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus