Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Pierwszą dekadę XXI w. nadal cechuje dynamiczny rozwój technologii bezwykopowej budowy i odnowy różnych sieci infrastruktury podziemnej miast. Mimo iż nowych technologii pojawia się znacznie mniej niż w końcowych trzech dziesięcioleciach ubiegłego wieku, to te już istniejące są systematycznie udoskonalane o nowe rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne o lepszych parametrach wytrzymałościowych i odpornościowych oraz o wyższej trwałości. Pojawiają się także inne warianty realizacyjn(...)
»

Informator(...)

Prosument: milionowe umowy Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gdańsku, Krakowie, Szczecinie i we Wrocławiu 16 września br. podpisały umowy z NFOŚiGW, w ramach których udostępnią środki na pożyczki wraz z dotacjami dla uczestników programu Prosument. Łączna pula środków przeznaczonych dla beneficjentów końcowych z lat 2014-2015 wyniosła 63 mln zł. O dofinansowanie zakupu oraz montażu mikroinstalacji wykorzystujących OZE do produkcji prądu i(...)
»