Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse zarządzanie"

Polecane artykuły:

Problemy z nieczystościam(...)

Budynki, w których przewiduje się pobyt ludzi, powinny mieć system odprowadzania powstających ścieków bytowych. W przypadku, gdy nie jest możliwe powstanie sieci kanalizacyjnej lub kiedy nie występują warunki dla lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków, instalowany jest zbiornik bezodpływowy. Nieczystości ciekłe są magazynowane w miejscu ich powstania – w zbiorniku bezodpływowym. Stąd po pewnym (...)
»

Jaka przyszłość w ochroni(...)

Każde cykliczne targi związane z ochroną środowiska są okazją do reminiscencji. Za najważniejsze wydarzenie ostatniego roku uznaję wrześniowy komunikat o braku przygotowania polskich urzędów do skonsumowania unijnych dotacji na inwestycje środowiskowe. Brakuje, skromnie licząc, 3,5 tys. przygotowanych fachowo osób, mających pojęcie o inżynierii środowiskowej, zasadach zrównoważonego rozwoju i procedurach obowiązujących przy wnioskowaniu o dofinansowanie z unijnych środków pomocowych. Nie jest(...)
»