Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Galeria książek(...)

Zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania środowiskowego R. Nowosielski, M. Spilka, A. Kania Gliwice 2010 ISBN 978-83-7335-712-9   W podręczniku przedstawiono syntezę najnowszych osiągnięć z zakresu ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego, dokonaną na podstawie danych literaturowych i badań własnych autorów. Zwrócono w nim szczególną uwagę na złożoną problematykę zrównoważ(...)
»

Międzynarodowy obrót odpa(...)

Nowa ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, która zgodnie z zapisami ma wejść w życie 12 lipca 2007 r. implementuje nowe Rozporządzenie nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów. Zmieniona ustawa ma na celu usprawnić funkcjonujący w Polsce międzynarodowy obrót odpadami. W szczególności ulepszenie to ma dotyczyć firm zajmujących się obrotem odpadami z zielonej listy, które de facto powinny być w sposób najmniej d(...)
»