Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

No i oto doczekaliśmy się! Po dwóch miesiącach od rozpoczęcia funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pojawiły się informacje, że dokonana zostanie zmiana przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Według zapowiedzi, nowelizacja ta ma mieć charakter czysto techniczny i dokonać takich poprawek w obowiązujących przepisach, które ułatwią samorządom życie. Dla przykładu, wprowadzony miałby zostać przepis zwalniający gminnych urzędników z obowiązku pozy(...)
»

Wierzbowe plantacje energ(...)

Polityka zrównoważonego rozwoju kraju oraz możliwość uzyskania unijnych dopłat do uprawy roślin energetycznych tworzą obecnie sprzyjający klimat dla produkcji biomasy na cele energetyczne. Warto jednak zastanowić się jakie zagrożenia niesie za sobą intensywna produkcja biomasy, by podejmowane działania nie przyniosły więcej szkody niż pożytku. Przemiany społeczno-gospodarcze w kraju zaowocowały zaniechaniem produkcji rolnej i wzrostem powierzchni odłogów oraz ugorów na grunta(...)
»