Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Energia z odpadów – spala(...)

Spalanie odpadów, jako odzysk energii, może być sposobem na zagospodarowanie wysokokalorycznej frakcji resztkowej odpadów komunalnych, których nie można już przetworzyć. Tego typu odpady stanowią ok. 1/3 z 12 mln ton odpadów powstających w Polsce w ciągu roku. Przepisy nie uwzględniają postępowania z nimi, a problematycznych odpadów z roku na rok jest coraz więcej. Rozwiązaniem problemu może być stosowanie ich jako paliwa w lokalnych instalacjach, tym bardziej że cementownie spalają(...)
»

Płazy w ekosystemie miejs(...)

Są miejsca w mieście, gdzie płazy mają się świetnie… i w zasadzie byśmy o to ani tych miejsc, ani tym bardziej płazów nie podejrzewali. Najciemniej, jak to często bywa, jest pod latarnią. A najlepiej, gdy ta latarnia położona jest przy torach tramwajowych. Brzmi jak nieprawdopodobna herezja, ale nią nie jest. To kawałek historii łączącej niezwykłe zdolności adaptacyjne płazów i siłę, a także hart ducha moich młodszych kolegów, płazich fascynatów. Mikołaj Kaczmarski i Jan Kaczmarek – bo o nich(...)
»