Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Małe elektrownie wodne na(...)

Pozyskiwanie energii elektrycznej z elektrowni wodnych pozwala oszczędzić tysiące ton węgla w skali roku, chroniąc tym samym środowisko przed emisją szkodliwych substancji. Hydroelektrownie regulują również bieg rzek, przyczyniają się do wyrównania przepływów, co w konsekwencji zmniejsza niebezpieczeństwo powodzi. Wytwarzanie energii elektrycznej z wykorzystaniem potencjału wody cieszy się w Polsce największą tradycją. Pierwsza udokumentowana informacja o(...)
»

Do powierzonych nam zadań(...)

Z Mieczysławem Borowskim, prezesem Urzędu Dozoru Technicznego, rozmawia Urszula Wojciechowska. Panie Prezesie, jakie przepisy prawa wprowadzają system szkolenia i certyfikacji instalatorów montujących urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii i jaką rolę w tym systemie ma odgrywać Urząd Dozoru Technicznego?  Konieczność istnienia systemu szkoleń i certyfikacji, umożliwia(...)
»