Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przesypownia - i co dalej(...)

Już niedługo Szczecin można będzie zaliczyć do miast spełniających europejskie standardy zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków. Ponad miliard złotych kosztować będzie program poprawy jakości wody dla jego mieszkańców, urzeczywistniany dzięki 190 mln euro dotacji z Funduszu Spójności. Prace są zaawansowane. Takie zmiany nie obejmują, niestety, gospodarki odpadami. W pobliżu Szczecina nie ma gdzie składować odpadów komunalnych. 10 lat temu, na mocy porozumienia pomiędzy gminam(...)
»

Jesienne refleksje…(...)

Podsumowanie piętnastolecia „Czystej Energii” mamy już za sobą, ale wciąż nachodzą mnie różne myśli dotyczące nie tyle samego czasopisma, ile całej „naszej sprawy”, której na imię OZE. I przyznam, że w związku z tym miewam huśtawkę nastrojów. Widzę powody do satysfakcji i umiarkowanego (czy raczej cierpliwego) optymizmu, a jednocześnie wciąż słyszę wypowiedzi i obserwuję zachowania, które mnie zaskakują, podłamują czy nawet bulwersują. Przykład? Proszę bardzo: niedawny protest w pewnej lokaln(...)
»