Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda ścieki"


 1. Wykorzystanie wód opadowych w gospodarstwie domowym Czytaj

   Anna Skwarzyńska

   Krzysztof Jóźwiakowski

   Michał Marzec

   Magdalena Gizińska

   Aneta Pytka


Polecane artykuły:

Nowelizacja ustawy Prawo (...)

W maju br. Sejm zakończył prace nad obszerną nowelizacją ustawy Prawo ochrony środowiska, która została skierowana do podpisania przez prezydenta RP. Jest ona wielokierunkowa i dotyczy różnych fragmentów ustawy, wymaga więc szczegółowych analiz odnoszących się do poszczególnych zagadnień. Podstawowe kierunki dokonanych zmian wynikają częściowo z konieczności uwzględnienia nowych lub zmienionych regulacji wspólnotowych, w sporym jednak fragmencie mają służyć doprecyzowaniu niektór(...)
»

Trzy filary architekta kr(...)

Profesor Edward Bartman to osoba niezwykła. W swojej kilkudziesięcioletniej karierze doskonale potrafił pogodzić pracę dydaktyczną i badawczą z działalnością projektową i realizacyjną. Pełen energii i humoru wciąż jest aktywny zawodowo, a opowiadając o architekturze krajobrazu, potrafi zainspirować i wzbudzić podziw. Jest on nie tylko cenionym projektantem, ale również jednym z filarów warszawskiej szkoły architektury krajobrazu.   Urodził się (...)
»