Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Zasady odrzucenia ofert(...)

Przy wybieraniu wykonawcy może się zdarzyć, że niektóre oferty zostaną odrzucone. Jednak zamawiający nie może tego dokonać w każdym przypadku. W art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.) zawarto warunki, które wskazują, kiedy zamawiający może, a kiedy musi odrzucić oferty. Warto przy tym pamiętać, że jeden z sądów okręgowych w wyroku V Ca 1738/04 stwierdził, że zamawiający nie może odrzucić ofert z przyczyn innych niż określone w ww. artyk(...)
»

Od Ciepłego do Nicponii(...)

Jeszcze w połowie br. Gniew był jedynym miastem w województwie pomorskim, które nie posiadało sprawnej oczyszczalni, a nieoczyszczone ścieki zrzucało wprost do Wisły. Skutkowało to wnoszeniem przez gminę wysokich opłat za korzystanie ze środowiska, dodatkowo powiększanych o kary. Mechaniczna oczyszczalnia ścieków, pochodząca z początku lat 80., zatrzymywała tylko zanieczyszczenia stałe. Sytuacja ta powodowała, że w 2002 r. gmina miała naliczone za ten rok łącznie ok. 800 tys. zł (...)
»