Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"


  1. Z kraju Czytaj

     Agnieszka Piotrowska


  2. Ze świata Czytaj

     Agnieszka Piotrowska


  3. Wrażeń moc Czytaj

     Katarzyna Terek


Polecane artykuły:

Zagospodarowanie mączek p(...)

Mączki mięsne i mięsno-kostne wytwarzane w trakcie fizykochemicznej obróbki odpadów zwierzęcych dotychczas stosowane były jako materiały paszowe. Jednakże od 1 listopada 2003 r. ich stosowanie w tym celu jest zabronione przez Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 września 2003 r. w sprawie wykazu materiałów paszowych pochodzących z tkanek zwierząt, które mogą być stosowane w żywieniu zwierząt gospodarskich (DzU nr 165, poz. 1605), wydane na podstawie upoważnienia zawartego w ar(...)
»

Od redakcji(...)

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wciąż wzbudza wiele wątpliwości jako swoiste novum na polskim rynku. Wciąż brak jest wielu informacji, zwłaszcza na temat kolejnych, wchodzących w życie przepisów dotyczących gospodarki odpadami zużytego sprzętu. Jedną z takich zmian, obowiązującą od początku czerwca bieżącego roku, jest wprowadzenie opłaty recyklingowej. Zgodnie z art. 25 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, opłata recyklingowa stanowi osobną składo(...)
»