Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka przestrzenna"

Polecane artykuły:

Edukacja odpadowa – mecha(...)

Po trzech miesiącach funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi można powiedzieć jedno – tam, gdzie wprowadzaniu systemu towarzyszyła edukacja, odbiór społeczny zmian był inny niż w miejscach, gdzie takiej kampanii nie prowadzono. Bez społecznej akceptacji i zrozumienia mechanizmów rządzących gospodarką odpadami nie uda się gminom skutecznie zrealizować obowiązków nałożonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w zakr(...)
»

Cudze chwalicie, swego ni(...)

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek redukcji bioodpadów kierowanych na składowiska oraz konieczność realizacji ustanowionych przez Unię Europejską poziomów odzysku zobowiązały polskie samorządy do selektywnego zbierania odpadów, w tym tych ulegających biodegradacji. Już od kilku lat prowadzone są działania zmierzające do ograniczenia masy odpadów organicznych kierowanych na składowiska. Pilotażowe próby wdro(...)
»