Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Dyrektor 2011 – walka trw(...)

Rok 2012 i kolejna już edycja konkursu o tytuł Dyrektora Roku. Inicjatywa ta jest wspólnie organizowana przez redakcję „Przeglądu Komunalnego” oraz Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Kapituła, po długich i trudnych rozważaniach, wytypowała pięciu nominowanych do tytułu Dyrektora Roku 2011. Prowadzone przez zarządzaną przez kandydata spółkę inwestycje, zastosowane w niej rozwiązania techniczne i organizacyjne oraz dzia(...)
»

Nowy rok – nowa nadzieja(...)

Rok 2014 to szczególnie ważny okres dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Rozpoczyna się inwestowanie współfinansowane ze środków UE w ramach programu 2014-2020. Trzeba zmierzyć się z perspektywą 2015 r. Pojawiają się trudne pytania i wiele wątpliwości. Światełkiem w tunelu wydaje się szansa na zmiany w podstawowym akcie prawnym branży. Wraca więc temat dyżurny: ustawa o z.z.w.w.i.z.o.ś., w tym również kwestia definicji przyłącza kanalizacyjnego. 10 grudnia 2013 r. odbyło się posie(...)
»