Wszystkie artykuły w kategorii: "Ekotargowanie"

Polecane artykuły:

Jak zarządzamy drzewami? (...)

W poprzednich numerach „Przeglądu Komunalnego” (4/2014 i 6/2014) ukazały się ciekawe teksty na temat zarządzania drzewami w przestrzeni publicznej. Zarówno artykuł „Kalki językowe utrapieniem dla arborystów”, jak i list do redakcji pt. „Jak opisywać drzewa” skłoniły mnie do dalszych rozważań. Pominę kwestie zapożyczania nomenklatury brakarskiej do arborystyki, co dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska i dr inż. Robert Kimbar próbowali przeprowadzić w swoim artykule, gdyż zo(...)
»

Zarządzający i nadzorując(...)

Spółki komunalne, podobnie jak spółki z udziałem Skarbu Państwa, charakteryzują się znaczną odrębnością prawną od spółek prawa handlowego, których reżim określa Kodeks spółek handlowych. Te odrębności szczególnie widać w regulacji prawnej sytuacji osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących spółki komunalnej. Dotyczą one w zasadzie niemal wszystkich aspektów tej sytuacji, począwszy od powoływania członków zarządów i rad nadzorczych, poprzez specj(...)
»