Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Udział biomasy w wytwarza(...)

Obowiązujące w Polsce prawo i bieżące decyzje władz państwowych powodują, że sektor OZE działa w wyjątkowo niesprzyjających warunkach. „Stare”, wybudowane do końca 2016 r. instalacje OZE funkcjonują w oparciu o system zielonych certyfikatów, a nowe – od 1 stycznia 2017 r. – w oparciu o system aukcyjny. W połowie 2012 r. system zielonych certyfikatów zaczął być niewydolny ze względu na ich nadpodaż na rynku i gwałtowny spadek cen. Na koniec 2014 r. nadpodaż wyn(...)
»

Propozycje zmian w zakres(...)

Na początku lipca światło dzienne ujrzał projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw. Podstawy prawne ochrony drzew i krzewów znajdują się obecnie w Ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2015 r. poz. 1651), a zasadniczymi instrumentami prawnymi w tym zakresie są wynikający z art. 83 ust. 1 tego aktu prawnego obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (oczywiście, poza wyjątkami wynikającymi z(...)
»