Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pomyłka ustawodawcy?(...)

Zagadnienia prawne z zakresu ochrony środowiska cechują się dużą zmiennością. Wynika to z szybkiego rozwoju techniki i pojawiania się nowych produktów oraz technologii. Na tym tle ustawa o bateriach i akumulatorach jawi się jako oaza spokoju, gdyż w ciągu siedmiu lat obowiązywania nastąpiło tylko sześć jej nowelizacji. Baterie i akumulatory stosowane jako chemiczne źródła energii znajdują się w większości urządzeń mobilnych oraz bezprzewodowych. Trudno znaleźć obecn(...)
»

Rtęć do lamusa? W Polsce (...)

 Rtęć należy do najbardziej toksycznych dla zdrowia ludzi i środowiska przyrodniczego metali ciężkich, stosowanych w gospodarce. Prawda ta, dawniej mało znana, dziś jest w pełni potwierdzona przez badania naukowe. Zgodnie z danymi Programu Środowiskowego Narodów Zjednoczonych (UNEP), zużycie amalgamatu stomatologicznego do plomb wynosi w skali światowej 313-411 ton rtęci rocznie. Oznacza to, że stomatologia jest jednym z najwi(...)
»