Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Cofnięcie zezwolenia(...)

W artykule omówiono kwestię cofnięcia zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. Podjęcie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zgodnie z przepisami Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej jako u.z.z.w.z.o.ś.)1, wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)(...)
»

Recykling urządzeń chłodn(...)

Sławomir Lutek Opisana technologia recyklingu urządzeń chłodniczych jest stosowana w praktyce w Duisburgu, w Niemczech, gdzie rocznie trafia ponad 150 tysięcy zużytych urządzeń. Technologia ta odpowiada najwyższym standardom Unii Europejskiej, o czym może świadczyć certyfikat TUV20xV. Ręczne przygotowanie do recyklingu W pierwszym rzędzie ręcznie usuwa się(...)
»