Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Alternatywne prawo dla al(...)

Do najważniejszych celów współczesnej polityki energetycznej należy zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii oraz zmniejszenie negatywnego jej oddziaływania na środowisko. Ogromne zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii (OZE) na świecie spowodował globalny kryzys energetyczny lat 70., wywołany embargiem krajów arabskich na dostawy ropy naftowej i w efekcie blisko 10-krotnym wzrostem jej cen. W wielu krajach, zwłaszcza wysoko uprzemysłowionych, podjęto badania i (...)
»

System kaucyjny a prawo w(...)

System kaucyjny a prawo w Polsce Rozważając potencjalny model systemu kaucyjnego w Polsce, należy zwrócić uwagę, iż jego ewentualne wprowadzenie będzie wymagało dokonania kierunkowych zmian i przemodelowania wielu elementów funkcjonującego obecnie systemu gospodarowania odpadami. Mowa tutaj, oczywiście, przede wszystkim o zmianach systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi. Nie jest to jednak jedyny obszar normatywny, który będzie wymagał szczegółowej (...)
»