Wszystkie artykuły w kategorii: "Punkt widzenia"

Polecane artykuły:

Przyszłość(...)

Jest już oczywiste, że 2014 r. stanie się datą przełomową w krótkiej historii zagospodarowywania odpadów pokonsumpcyjnych w Polsce. I to z kilku powodów. Unijne propozycje nowelizacji dyrektyw odpadowych są końcem ery „filozofii końca rury”. Dobitnie świadczy o tym publiczna dyskusja na temat najnowszych propozycji Komisji UE w tej sferze. Nawet stanowisko rządowe, a to ważne novum w Polsce, jest pełne zastrzeżeń dotyczących realności zaproponowanych celów (...)
»

Moja współpraca(...)

Pod koniec 1991 r. otrzymałem propozycję napisania krótkich artykułów do „Przeglądu Komunalnego”, który – jak się dowiedziałem – od marca zaczął wydawać mój Kolega Wojtek (Wojciech Dutka – założyciel i pierwszy redaktor naczelny „Przeglądu Komunalnego” – przyp. red.). Początkowo nie miało to dla mnie dużego znaczenia, była to bowiem jedna z wielu propozycji autorskich, które w tym okresie otrzymywałem. Jedna(...)
»