Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Etap przedinwestycyjny(...)

Instalacje termicznego przekształcania odpadów Zapisane w Traktacie Akcesyjnym i ustawie o odpadach zobowiązania dotyczące zagospodarowania odpadów, a szczególnie redukcji odpadów ulegających biodegradacji, są czytelne i konsekwentne. Czytelne ponad wszelką wątpliwość są także daty, określające terminy, w których Polska musi dokonać redukcji odpadów ulegających biodegradacji czy osiągnąć określone efekty w zakresie odzysku odpadów opakowaniowych. Jeśli skonfrontować te d(...)
»

Przegląd prawa(...)

  Tytuł aktu prawnego Publikator Podstawa wydania aktu prawnego, dzień oraz publikator (...)
»