Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Myśl globalnie, działaj l(...)

Zbigniew W. Kundzewicz Świat staje się globalną wioską. Mobilność rozwiniętych społeczeństw wzrasta dynamicznie, a spędzanie urlopów na innych kontynentach przestaje być czymś nadzwyczajnym. Termin "globalna wioska" odzwierciedla również fakt, że środowisko nie zna granic, więc np. radioaktywna chmura z Czernobyla zostawiła ślady na obszarach oddalonych o wiele tysięcy kilometrów od miejsca katastrofy. Jeszcze innym aspektem globalności jest powszechne występowanie podobnych(...)
»

Energochłonność jako czyn(...)

Świat zużywa coraz więcej energii i tendencja ta jest trwała. Nie ma możliwości zrównoważenia popytu na energię zarówno w skali naszego globu czy kontynentów, jak i poszczególnych państw bez działań zmierzających do racjonalnego użytkowania energii. Najczęściej ekonomiczniejsze staje się racjonalne zużycie energii niż budowa nowych mocy wytwórczych, opartych na wciąż niedoskonałych technologiach. Fakt ten przesądził o tym, że pod względem energetycznym nowoczesna gospodarka kładz(...)
»