Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zmiany w zakresie ochrony(...)

W obecnym stanie prawnym proces korzystania ze środowiska ma charakter bardzo złożony i w większości przypadków musi być poprzedzony uzyskaniem decyzji określającej warunki jego realizacji. Jedną z nich może być zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, wydawane na podstawie art. 83 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody1, a konsekwencją braku jego uzyskania jest wymierzenie kary pieniężnej na podstawie art. 88 ust. 1 tego aktu prawnego.(...)
»

Odsiarczanie i biomasa(...)

Rafako – fabryka kotłów z Raciborza – wygrała przetarg na budowę instalacji odsiarczania dla spółki PGE Elektrownia Dolna Odra. W skład całego zespołu PGE Elektrowni Dolna Odra wchodzą: Elektrownia Dolna Odra w Nowym Czarnowie k. Gryfina oraz usytuowane w Szczecinie: Elektrownia Pomorzany oraz Szczecin. W ramach prac założono wybudowanie instalacji odsiarczania spalin dla bloków piątego i szóstego. Firma Rafako ma za zadanie zaprojektować i wykon(...)
»