Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kompostowanie technologią(...)

Narastające problemy z utylizacją odpadów komunalnych przyczyniają się do widocznego zainteresowania różnymi jej formami. Utylizacja frakcji organicznej odpadów komunalnych znajduje swoje odzwierciedlenie w różnych metodach kompostowania, które determinują w zasadzie architekturę, organizację i sposób zarządzania kompostownią. Takie koszty w znacznym stopniu wynikają z przyjętej metody. O ile o metodach i samej technologii kompostowania pisano już na łamach „Przeglądu Kom(...)
»

Pył azbestowy w środowisk(...)

Niewiele jest materiałów wykorzystywanych przez człowieka od starożytności po współczesność, które przeszły drogę od fascynacji niezwykłymi właściwościami, poprzez euforię i powszechne stosowanie, do panicznego lęku na sam dźwięk ich nazwy. Na pewno jednak należy do nich azbest. Nazwa ta określa naturalnie występujące włókniste krzemiany metali, które dzięki wyjątkowym i pożądanym przez człowieka właściwościom, takim jak niepalność, odpornoś(...)
»