Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Burza wokół standardów(...)

W czasie Międzynarodowych Targów Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu wystawcy, w tym także członkowie PIGO, zaprezentują swe najnowsze instalacje, urządzenia, pojazdy i usługi. Z całym przekonaniem możemy stwierdzić, że na naszym rynku dostępne są praktycznie te same technologie i rozwiązania logistyczne co w innych krajach przodujących pod względem rozwoju proekologicznej gospodarki odpadami. Nie (...)
»

Gospodarka odpadami na Wa(...)

Zwiększenie odzysku odpadów przemysłowych, objęcie selektywną zbiórką odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców województwa, rekultywacja nieczynnych składowisk, likwidacja mogilników, utworzenie stacji recyklingowo-demontażowych dla wycofanych z eksploatacji samochodów oraz zwiększenie poziomu wykorzystania osadów ściekowych – to główne kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami prowadzonej w województwie warmińsko-mazurskim. W województwie warmińsko-mazurskim monito(...)
»