Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

wydany w Przegląd Komunalny – 2012-10
  DRUKUJ

Komunalne osady ściekowe są odpadami nietypowymi. Wiele osób często wiąże je raczej z gospodarką wodno-ściekową niż odpadową. Ponadto ich nazwa jest myląca. Sugeruje, że mamy do czynienia z odpadami komunalnymi – a w rzeczywistości jest to odpad inny niż komunalny (de facto przemysłowy). Na tym tle rodzą się też trudności przy ich odróżnianiu od innych osadów ściekowych, których wyróżnia się kilka rodzajów (kryterium – miejsce powstania).

Problemy takie można mnożyć. Jednym z najbardziej istotnych wydaje się wyróżnienie przez ustawodawcę dodatkowego pojęcia „ustabilizowane komunalne osady ściekowe”, które zostało zdefiniowane tylko częściowo.
Sprzeczność przepisów
Zgodnie z definicją zawartą w ar [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus