Opłata za gospodarowanie odpadami a opodatkowanie VAT

wydany w Przegląd Komunalny – 2012-10
  DRUKUJ

W efekcie znowelizowanych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g) samorządy mają m.in. obowiązek zapewnienia odbioru odpadów komunalnych od posiadaczy nieruchomości. Dotychczas ich właściciele samodzielnie podpisywali umowy z firmami odbierającymi śmieci. W nowej rzeczywistości prawnej przedsiębiorstwa wywozowe będą wyłaniane przez gminy w drodze przetargu, a mieszkańcy będą zobowiązani do ponoszenia na rzecz gminy opłat za zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych (na podstawie art. 6h ustawy u.c.p.g.).

Należy zatem rozważyć, czy do opłaty wynikającej z przepisów ustawy u.c.p.g. gminy powinny doliczać podatek VAT, w świetle Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 – ustawa o V [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus