Nowe regulacje w ochronie powietrza Cz. II

wydany w Przegląd Komunalny – 2012-10
  DRUKUJ

Kwietniowa nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska (P.o.ś) wprowadziła nowe regulacje związane z ochroną jakości powietrza. Tym samym do polskiego porządku prawnego zostały transponowane przepisy tzw. dyrektywy CAFE (opisanej w poprzednim wydaniu „Przeglądu Komunalnego”).

Nowelizacja nie zmienia zasadniczej konstrukcji systemu jakościowej ochrony powietrza, realizowanej według koncepcji wspólnych dla różnych elementów środowiska i opartej na trzech podstawowych założeniach. Pierwsze z nich przewiduje konieczność prawnego ustalenia wiążących wymagań jakościowych dla danego elementu środowiska, czyli w tym przypadku powietrza atmosferycznego (pod takim określeniem rozumiane jest powietrze na zewnątrz budynków i poza terenami zakładów przemysłowych; dyrektywa CAFE używa t [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus