Czy można wskazać RIPOK?

wydany w Przegląd Komunalny – 2012-10
  DRUKUJ

Po wejściu w życie 1 stycznia 2012 r. zmian do Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2012 r. nr 391 – u.c.p.g.) główny nurt dyskusji skoncentrował się na tym, w jaki sposób powinny być wyłonione podmioty odbierające odpady komunalne od mieszkańców gmin. Nie można jednak zapominać o tym, że jest to dopiero pierwszy etap zagospodarowania odpadów komunalnych.

Z punktu widzenia ochrony środowiska, dużo ważniejszy jest ten drugi etap, w którym nastąpi właściwe unieszkodliwienie lub zagospodarowanie odpadów komunalnych, bez względu na zastosowane metody. Niestety, w tym zakresie ustawodawca milczy, w związku z czym nie ma jasności co do tego, czy regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych, w której ma to nastą [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus