Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Nowe zasady postępowania(...)

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych Nowe zasady postępowania Do konsultacji społecznych został skierowany projekt nowego rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Warto bliżej przyjrzeć się proponowanym przepisom, gdyż dokument ten będzie utrwalać na kolejne lata rozwiązania zarówno organizacyjno-technologiczne, jak i inwestycyjno-eksploatacyjne. Aktualnym(...)
»

W gościnę do… elekt(...)

W latach 50. w Polsce istniało ok. 6000 czynnych obiektów hydroenergetycznych, z których większość popadła w ruinę. Na szczęście udało się uratować chociaż niewielką ich ilość, głównie dzięki staraniom osób prywatnych oraz nielicznych instytucji. Obiekty te stanowią chlubę właścicieli i zasługują na szczególną prezentację ze względu na nieocenione walory historyczne, architektoniczne i kulturowe, stanowiące dziedzictwo przemysłowe kraju. Zarząd TR MEW od lat podejmuje działania mające na cel(...)
»